Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés

Rólunk

A Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlést Lukács Réka, Harangi Szabolcs és Pál-Molnár Elemér 2009-ben azzal a céllal indította, hogy évenként összehozza a témában dolgozó hazai kutatókat, PhD és egyetemi hallgatókat, valamint hogy lehetőséget teremtsen a szakterület tudományos eredményeinek magyar nyelvű megvitatására és a kapcsolatépítésre. Fontos feladatnak tekintettük, hogy e rendezvénnyel is ápoljuk és tovább vigyük a hazai erős kőzettani és geokémiai tudományos örökséget, hogy a fiataloknak perspektívát adjunk a szakmai életbe való bekapcsolódásra. A három napos rendezvényen hagyományosan az egyik nap terepi kirándulás. Az évente változó helyszínek lehetőséget adnak arra, hogy minél több intézmény kapcsolódjon be a szervezésbe és juttassunk el hazai szakembereket minél több, különböző földtani felépítésű térségbe. Első alkalommal, Gárdonyban 37 fő vett részt a rendezvényen. Azóta minden évben egyre bővül a résztvevők és előadók száma és 2018-ban már elérte a százat. A többséget örvendetesen általában a fiatalabb generáció alkotja, akik között 2014-ben a Magyarhoni Földtani Társulat és a Szervező Bizottság – független szakmai zsűri javaslata alapján – elsőként osztott ki előadói díjakat, és a fiatal kutatók bemutatkozásának elismerése a következő rendezvényeken is folytatódott. 2018-tól a Kőzettani és Geokémiai Vándorgyűlés az MTA Geokémiai, Ásványtani és Kőzettani Tudományos Bizottságán belül alapított Kőzettani Albizottság éves fő rendezvénye lett. A rendezvényen elhangzott előadások és poszterek kivonatait igényes kivitelű, 2013 óta ISBN számmal ellátott absztraktkötetben jelennek meg. A kapcsolódó kirándulásvezetők pedig remek segítséget jelenthetnek akár egyéni kirándulásokhoz is.